Beste ouders/verzorgers, Het bestuur van Zwemvereniging Boboz heeft besloten om de contributie voor de zwemlessen te verhogen naar EUR 270,00 per jaar met ingang van 1 januari 2023. Dit besluit is genomen, omdat de kosten voor de huur van het doelgroepenbad en het instructiebad per 1 januari 2023 zullen stijgen. Dit betekent dat de maandelijkse betaling vanaf 1 januari 2023 aanstaande EUR 22,50 gaat bedragen. De contributie dient vooraf per maand betaald te worden op rekeningnummer NL89 ABNA 0460 8379 07 t.n.v. Vereniging Boboz. Ik verzoek u dit in uw administratie te verwerken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag per e-mail op het adres: penningmeester.boboz@gmail.com Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Katrin Peijer secretaris zwemvereniging BOBOZ Contributiebedragen BOBOZ per 1 Januari 2023 klik op het bestand hieronder
Van de penningmeester
Penningmeester BOBOZ Bij alle vragen rondom de financiën, neem dan contact op met onze penningmeester. de penninmeester is te bereiken via e-mailadres penningmeester.boboz@gmail.com
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse
Van de penningmeester
Beste ouders/verzorgers, Het bestuur van Zwemvereniging Boboz heeft besloten om de contributie voor de zwemlessen te verhogen naar EUR 270,00 per jaar met ingang van 1 januari 2023. Dit besluit is genomen, omdat de kosten voor de huur van het doelgroepenbad en het instructiebad per 1 januari 2023 zullen stijgen. Dit betekent dat de maandelijkse betaling vanaf 1 januari 2023 aanstaande EUR 22,50 gaat bedragen. De contributie dient vooraf per maand betaald te worden op rekeningnummer NL89 ABNA 0460 8379 07 t.n.v. Vereniging Boboz. Ik verzoek u dit in uw administratie te verwerken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag per e-mail op het adres: penningmeester.boboz@gmail.com Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Katrin Peijer secretaris zwemvereniging BOBOZ Contributiebedragen BOBOZ per 1 Januari 2023 klik op het bestand hieronder