Van de penningmeester
Beste ouders/verzorgers, De contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging bedroeg de afgelopen periode € 270,- per jaar (€ 22,50 p/maand). Als gevolg van de gestegen kosten over de afgelopen twee jaren heeft het bestuur helaas het besluit moeten nemen om de contributie te verhogen. Vanaf 1 maart 2024 zal de jaarcontributie € 300,- bedragen. Dit betekent dat het maand bedrag vanaf 1 maart a.s. € 25,- zal gaan bedragen. Als u per maand betaald, dan verzoeken wij u vriendelijk het te betalen maandbedrag te verhogen tot € 25,-. De contributie dient vooraf per maand betaald te worden op rekeningnummer NL89 ABNA 0460 8379 07 t.n.v. Vereniging Boboz. Ik verzoek u dit in uw administratie te verwerken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag per e-mail op het adres: penningmeester.boboz@gmail.com Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Katrin Peijer secretaris zwemvereniging BOBOZ Contributiebedragen BOBOZ per 1 maart 2024 klik op het bestand hieronder
Penningmeester BOBOZ Bij alle vragen rondom de financiën, neem dan contact op met onze penningmeester. de penninmeester is te bereiken via e- mailadres penningmeester.boboz@gmail.com
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse
Beste ouders/verzorgers, De contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging bedroeg de afgelopen periode € 270,- per jaar (€ 22,50 p/maand). Als gevolg van de gestegen kosten over de afgelopen twee jaren heeft het bestuur helaas het besluit moeten nemen om de contributie te verhogen. Vanaf 1 maart 2024 zal de jaarcontributie € 300,- bedragen. Dit betekent dat het maand bedrag vanaf 1 maart a.s. € 25,- zal gaan bedragen. Als u per maand betaald, dan verzoeken wij u vriendelijk het te betalen maandbedrag te verhogen tot € 25,-. De contributie dient vooraf per maand betaald te worden op rekeningnummer NL89 ABNA 0460 8379 07 t.n.v. Vereniging Boboz. Ik verzoek u dit in uw administratie te verwerken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag per e-mail op het adres: penningmeester.boboz@gmail.com Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Katrin Peijer secretaris zwemvereniging BOBOZ Contributiebedragen BOBOZ per 1 maart 2024 klik op het bestand hieronder
Penningmeester BOBOZ Bij alle vragen rondom de financiën, neem dan contact op met onze penningmeester. De penningmeester is te bereiken via e-mailadres penningmeester.boboz@gmail.com
Van de penningmeester