U bent van harte welkom op de website van zwemvereniging Boboz Spijkenisse. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert. Algemeen De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van onze zwemvereniging. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Een kort mailtje is voldoende. Auteursrecht Het auteursrecht van de website behoort toe aan de Zwemvereniging Boboz Spijkenisse. Het overnemen van (delen van) de inhoud is alleen toegestaan wanneer de wettelijke vertegenwoordiger van de Zwemvereniging Boboz Spijkenisse hiertoe schriftelijk toestemming verleend. De broncode van de website is gebaseerd op (Open Source) en kan derhalve vrij worden gedownload van het Internet. Hyperlinks naar onze website Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is toegestaan vermits u linkt naar de homepage en deze niet in een frame opneemt. Zwemvereniging Boboz Spijkenisse draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op sites die naar onze website verwijzen. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u naar onze website linkt. Links naar andere Websites Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Zwemvereniging Boboz Spijkenisse worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Zwemvereniging Boboz Spijkenisse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen. Privacy & Persoonsgeheime informatie Zwemvereniging Boboz Spijkenisse respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzameld en evenmin opgeslagen. Ouders en/of kinderen die bezwaar maken tegen gebruik van hun naam en/of foto's kunnen dit zònder opgave van reden bij de webmaster kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van Zwemvereniging Boboz Spijkenisse is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd (zoals foto-sites of websites die zijn gelinked) valt hier dus buiten. Aansprakelijkheid Door deze website te bezoeken accepteert u dat de Zwemvereniging Boboz Spijkenisse op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse
U bent van harte welkom op de website van zwemvereniging Boboz Spijkenisse. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert. Algemeen De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van onze zwemvereniging. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Een kort mailtje is voldoende. Auteursrecht Het auteursrecht van de website behoort toe aan de Zwemvereniging Boboz Spijkenisse. Het overnemen van (delen van) de inhoud is alleen toegestaan wanneer de wettelijke vertegenwoordiger van de Zwemvereniging Boboz Spijkenisse hiertoe schriftelijk toestemming verleend. De broncode van de website is gebaseerd op (Open Source) en kan derhalve vrij worden gedownload van het Internet. Hyperlinks naar onze website Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is toegestaan vermits u linkt naar de homepage en deze niet in een frame opneemt. Zwemvereniging Boboz Spijkenisse draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op sites die naar onze website verwijzen. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u naar onze website linkt. Links naar andere Websites Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Zwemvereniging Boboz Spijkenisse worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Zwemvereniging Boboz Spijkenisse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen. Privacy & Persoonsgeheime informatie Zwemvereniging Boboz Spijkenisse respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzameld en evenmin opgeslagen. Ouders en/of kinderen die bezwaar maken tegen gebruik van hun naam en/of foto's kunnen dit zònder opgave van reden bij de webmaster kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van Zwemvereniging Boboz Spijkenisse is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd (zoals foto-sites of websites die zijn gelinked) valt hier dus buiten. Aansprakelijkheid Door deze website te bezoeken accepteert u dat de Zwemvereniging Boboz Spijkenisse op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse