Van het secretariaat

Secretariaat BOBOZ

Het secretariaat van de BOBOZ heeft een dringend verzoek aan alle ouders en verzorgers.

* Het afmelden van de zwemles via het onderstaande mailadres zwemvereniging.boboz@gmail.com

Bij het opzeggen van het lidmaatschap van de BOBOZ gelieve hetzelfde mailadres te gebruiken. zwemvereniging.boboz@gmail.com Graag met vermelding naam, telefoonnummer waaronder u te bereiken bent en mailadres.

Let op: BOBOZ hanteert een opzegtermijn van 1 maand

Bij vooorbaat dank.

Geschiedenis Spijkenisse

Het gebied waar Spijkenisse nu gevestigd is word al vele duizenden jaren bewoond en gebruikt, bij archeologisch onderzoek zijn sporen van bewoning gevonden van zo’n 10.000 jaar geleden toen er in het gebied vissers woonde en werkte. Het gebied was toen nog echter zeer moerassig en uiteraard zonder alle dijken. Onder het park bij de buurt Vriesland- Akkers, zijn verschillende sporen van bewoning gevonden van zo’n 2500 jaar geleden, deze mensen leefde in wat bekend staat als de “Vlaardingen-cultuur”. Vanaf zo’n 300 c.Chr gingen mensen zich daadwerkelijk in het gebied vestigen, in plaats van er alleen leven in verband met de jacht of visserij. Er zijn toen boerderijen gevestigd waarvan sporen zijn gevonden in het Hartelpark. Ook zijn er sporen gevonden ten tijden van de Romeinse overheersing in Nederland. Vervolgens zijn er waarschijnlijk landschappelijke veranderingen geweest waardoor de mensen tijdelijk uit het gebied van het huidige Spijkenisse zijn vertrokken. Er zijn pas weer sporen van bewoning gevonden vanaf ongeveer de 10de eeuw. Uit deze periode zijn bij opgravingen zes boerderijen gevonden. Erg rustig was het in het gebied echter niet, want verschillende grote overstromingen teisterde het gebied. Vanaf dat moment is er voorzichtig met inpoldering begonnen, totdat alle losse ringpolders tezamen het eiland Putten vormde. De naam Spickenisse word voor het eerst in een bron aangetroffen in 1231, uit deze tijd is echter alleen nog de toren van de Dorpskerk overgebleven. Spickenisse is afgeleid van het spitse gedeelte zuidoostelijk van Spijkenisse, dat doet denken aan een “spitse neus”. Het gebied stond op dat moment onder controle van de Heer van Putten. De Heerlijkheid Putten bestond in aanvang uit, de polders Geervliet, Putten, Spijkenisse, Biervliet, Hekelingen, Brabant en Vriesland, maar groeide in latere jaren uit tot volledig Voorne-Putten, Hoeckse Waard, Rotterdam Zuid en delen van Goerree- Overflakkee. In 1459 overleed de laatste telg van de familie de Heren van Putten, waarmee de Heerlijkheid verviel en onder bewind kwam van Philips van Bourgondië tot 1581 toen het in bezit kwam van de Staten van Holland. Tegenwoordig is de historie van de Heren van Putten nog terug te zien in het door Spijkenisse gekozen stadswapen, dat het wapen van de Heren van Putten is, met toevoeging van de gouden kroon.

Impressie van Spijkenisse

Een stukje zuidelijk van het dorp Spijkenisse lag het dorp Hekelingen, dat tot 1966 een zelfstandige gemeente was, maar wel al vanaf 1817 dezelfde Schout/Burgemeester had als Spijkenisse. Tot na de tweede wereldoorlog blijft Spijkenisse een klein dorp met zo’n 2500 inwoners. De groei van de Rotterdamse haven, met de bouw van de Botlek, brengt daar verandering in. Spijkenisse word op dat moment aangewezen als een groeikern. De eerste uitbreiding van Spijkenisse vind plaats in de jaren ’50 met de bouw van de Molenwijk. In de jaren ’60 daarna volgen Hoogwerf en Schiekamp en al snel daarna Groenewoud en Sterrenkwartier. Spijkenisse neemt daarmee ook een vlucht in aantal inwoners. In 1985 word in Spijkenisse de metrobaan geopend en ontstaat er een snelle makkelijk verbinding met Rotterdam Zuid en Rotterdam Centrum.
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse