Een eigen wijze van zwemmen
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse
Praktische informatie Bond Ouders Bijzonder Onderwijs Zwemmen
BOBOZ
Wij zwemmen in het Rivièrabad te Spijkenisse, op zaterdag van 12.15 tot 13.15 uur. Wanneer bij de inschrijving op de wachtlijst niet helemaal duidelijk is in welke groep uw kind het beste kan beginnen , laten we het kind één keer proef zwemmen om te kijken wat zijn of haar mogelijkheden zijn. We zwemmen het hele jaar door, behalve de zomervakantie van de basisschool. Tussen Kerst en oud en nieuw zwemmen wij niet. Wat betreft de voorjaarsvakantie, wordt er per jaar bekeken hoe de presentie van leden en begeleiding is. U krijgt een brief met informatie over afwijkende lessen. De kosten bedragen vanaf 1 april 2019 € 20, -- per maand gedurende 12 maanden per jaar. We kunnen deze zo laag houden, omdat de begeleiding kosteloos werkt. Dit bedrag kan worden gestort op ABN/AMRO bankrekeningnummer NL89ABNA 046.08.37.907 t.n.v. Vereniging Boboz, te Spijkenisse. Er kan worden betaald per maand, kwartaal of jaar, maar wel altijd voorafgaande aan de komende maand. Op dit moment hebben we voor de groep watervrij maken een wachttijd van ruim een jaar. Voor de andere groepen is de wachttijd korter. We zijn ons ervan bewust dat een kind zo snel mogelijk zou moeten beginnen, maar de groepen zijn vol. De kinderen die bij ons op zwemles zitten, kunnen over het algemeen niet zo snel doorstromen en wij vinden dat een kind recht heeft op een rustige benadering. Wij willen dat het kind zwemmen leuk vindt. Jammer genoeg zijn wij in de regio de enige vereniging die kinderen met een lichte handicap de mogelijkheid biedt om te leren zwemmen. Voor aanmelding of informatie kunt u bellen met mevrouw J. Schell-Pronk, tel. 0181-611904. E-mail: jschell-pronk@hetnet.nl Opzeggen van het lidmaatschap bij J. Schell-Pronk of bij zwemleidster H. Kok; wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. BOBOZ – voor wie? Hoewel de BOBOZ oorspronkelijk is opgericht voor kinderen met een lichte lichamelijke handicap, is de doelgroep met de jaren uitgegroeid. Er kunnen nu kinderen komen zwemmen die last hebben van astma, epilepsie, een motorische stoornis, een slechte conditie, een slecht concentratievermogen, autisme, pdd-nos, adhd of grote watervrees.